En aquesta edició de la Fira del Llibre de Castelló, laConfederación Española de Gremios y Asiociaciones de Libreroscol·labora amb la realització de la fira. CEGAL, amb més de 30 anys de trajectòria, ajuda en la defensa dels interessos dels llibreters i llibreteres d’arreu del país. A més, CEGAL promou moltes iniciatives en favor del llibre i del seu comerç.

Entre d’altres, destaquen «Todos tus Libros», un portal de recerca bibliogràfica per trobar llibres i saber on aconseguir-los, obert per a lectors i lectores de tot el món. Amb més de 3.000.000 llibres, xifra que va augmentant dia a dia. Amb l’objectiu principal de d’apropar els usuaris al món del llibre, d’una forma senzilla i eficaç. 

També «Los libreros recomiendan», una plataforma de recomanacions literàries feta pels llibreters i llibreteres. En aquesta pàgina s’escriuen crítiques literàries i recomanacions amb l’objectiu de reforçar la imatge de professionalització dels llibreters i augmentar la visibilitat del sector de les llibreries independents. A més, afavoreix la difusió de continguts culturals i crea xarxes amb els diversos agents del sector cultural del llibre.