Paral·lelament a l’exposició i venda de llibres, en les llibreries es programen una sèrie d’activitats d’interés cultural centrades en la promoció del llibre i de l’hàbit de lectura. Aquestes activitats es realitzen en col·laboració amb llibreries, editorials, institucions i altres entitats que treballen en aquest sector.

Proposta d’activitats

Es poden proposar activitats de promoció del llibre, d’animació a la lectura i foment de la lectura tant de forma presencial com propostes en línia: presentacions de llibres, conferències, taules redones, trobades amb autors, tallers, propostes per a públic infantil o familiar, lectures, recitals, actuacions de música i teatre, contacontes, etc.

Poden proposar activitats les llibreries, editorials, institucions, entitats o persones interessades.

Per a proposar activitats, hauran d’emplenar el formulari de proposta d’activitats 36 Fira Llibre Castelló. El termini per a presentar proposta d’activitats finalitzà el divendres 13 de novembre de 2020.

L’organització de la Fira del Llibre estudiarà les peticions i, basant-se en la idoneïtat i disponibilitat d’espai, informarà els/les interessats/des de la viabilitat de la proposta.

Tindran preferència en l’assignació d’espais les llibreries, editorials i institucions presents a la Fira, les novetats editorials i les obres que no hagen estat presentades en anteriors edicions de la Fira.

Els autors que tinguen obres d’autoedició o editades per editorials que no disposen de distribuïdora i vulguen que les seues publicacions es presenten o estiguen a la venda hauran de sol·licitar-ho amb antelació al Gremi de Llibreters de Castelló.